Felhasználási útmutató

 Engedély száma: 04.2/4386-1/2016

A legjobb hatásfokot a növény lombozatára, illetve a talajra kijuttatva tudjuk elérni. A folyadék könnyen felszívódik, valamint elősegíti a növény számára a tápanyagfelvételt, ezáltal ellenállóbbá válik. A készítmény klór mentes vízzel hígítható. A készítmény hígítása előtt legalább 5 percet kell pihentetni a keverésre szánt vizet. Termékünk baktericid és fungicid készítményekkel nem keverhető!

A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

Felhasználható: Szabadföldi és üvegházi, fóliás paprikatermesztésben a paprikák kondíciójának javítására, 20-60 l/ha mennyiségben kijuttatva

 • palántaneveléskor 60 l/ha mennyiségben levélkezeléssel,
 • kiültetés után 60 l/ha mennyiségben tápoldatozással
 • virágzás előtt 2 héttel 30 l/ha mennyiségben levélkezeléssel,
 • virágzáskor 20 l/ha mennyiségben levélkezeléssel
 • a termések megjelenésekor 20 l/ha mennyiségben levélkezeléssel,
 • a termésérés kezdetén 20 l/ha mennyiségben levélkezeléssel.

Kijuttatási mennyiségek egy darab növény esetén:

 • palántaneveléskor 1 ml mennyiségben levélkezeléssel,
 • kiültetés után 1 ml mennyiségben tápoldatozással
 • virágzás előtt 2 héttel 0,5 ml mennyiségben levélkezeléssel,
 • virágzáskor 0,3 ml mennyiségben levélkezeléssel
 • a termések megjelenésekor 0,3 ml mennyiségben levélkezeléssel,
 • a termésérés kezdetén 0,3 ml mennyiségben levélkezeléssel.

1 liter folyadék 263 db növényre elegendő hatszori kezelés esetén, de minél töményebben használja, annál hatékonyabban fejti ki a folyadék a hatását. Javasolt kijuttatás permetezővel levélre illetve talajra kijuttatva töményen vagy 20%-50% hígítási arányban heti két alkalommal.

Talaj oltóanyagként viszonylag nagy töménységben érdemes kijuttatni, vagy komposztban felszaporítani a benne levő baktériumokat. Talajban 1 liter/50 m2, komposztban 1 liter/2 m2 mennyiségben javasoljuk használni.

A készítmény baktericid és fungicid készítményekkel nem keverhető!

Küllem: opálosan áttetsző, szalmasárga színű, enyhén édeskés szagú, vízhez hasonló viszkozitású folyadék

Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Tárolási körülmények: száraz, +15 és + 25 o C közötti hőmérsékletű, napsütéstől védett, fedett helyen.

Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 1 év

Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

 • P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P362+P364: A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P501: A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető. 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Vámtarifaszám: 310100

Forgalomba hozatali engedély szám: 04.2/4386-1/2016

Az engedély érvényessége: 2026. június 17.  

Részletesebb információk a hatásmechanizmusról és kísérleti eredményeinkről itt található

AlgilBio Kft., 3200 Gyöngyös, Vasöntő utca 2., +36-70-385-7070
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!