Felhasználási feltételek

 Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: AlgilBio Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös Szövetkezeti utca 3 1/2, adószám: 24974987-1-10), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AlgilBio Kft.
A szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Szövetkezeti utca 3 1/2
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: algilbio@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 10-09-034810
Adószáma: 24974987-1-10
Telefonszámai: +36 70 385 7070
Engedély száma: 04.2/4386-1/2016

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető és az arra utaló rendelkezések megtalálhatóak a cég honlapján.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6.  A termékek árai tartalmazzák az Áfát, viszont a szállítási költséget nem tartalmazza. 

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés az algilbio@gmail.com e-mail címre történő megrendeléssel kezdődik. A megrendelés beérkezés után visszaigazoljuk a megrendelését, ami után, a szállítási és fizetési feltételeket egyeztetjük e-mail-en keresztül. 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavításáraz algilbio@gmail.com e-mail címen van lehetőség (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok:

A termék átutalással, utánvétel vagy személyes átvétellel vásárolható meg. Átutalás esetén az AlgilBio Kft. MBH Bank: 10101535-46074600-01004004 számlaszámra érkezett összeg beérkezése után 1 munkanapon belül a csomagot átadjuk a Foxpost csomagküldő szolgálatnak. A szállítási költség Foxpost csomagautomata esetén 1141 Ft-tól indul. A házhoz szállítás során pedig a csomag méretétől függően 2538 Ft és 5173 Ft között alakul a szállítási költség. Külön megbeszélés alapján személyes átvételre van lehetőség Gyöngyösön.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása és visszaigazolás 48 órán beül történik munkanap esetén. 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete során a bontatlan csomagolású termék visszaérkezése után legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház a termék árát. A vásárló romlott vagy tönkre ment termék esetén élhet a termék cseréjével, viszont a szállításból adódó sérülésekért garanciát nem vállalunk. Továbbá a nem rendeltetés szerű használatból és tárolásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Gyöngyösi Városi Bíróság illetékességét. 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44. , 2018.12.08.

AlgilBio Kft., 3200 Gyöngyös, Vasöntő utca 2., +36-70-385-7070
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!